Aktuális


A tankönyveket 29-én a tanévnyitó ünnepély után kapják meg a tanulók az osztályfőnököktől, a befizetést igazoló csekket vagy annak másolatát feltétlen hozzák magukkal.


augusztus 22. 1000
Pótvizsga előkészítése, konzultációk


augusztus 25. 900
Pótvizsgák


augusztus 26. 900 - 1500
Tankönyvosztás


augusztus 27. 1700
Szülői értekezlet – 1. évfolyam


augusztus 29. 1700
Tanévnyitó ünnepély


szeptember 1.
Első tanítási nap
„A” hét, órarend szerint


>> További időpontok <<
e-napló

Ujhelyi Imre Általános Iskola Könyvtára

Könyvtárunkról Könyvtári katalógus

Majoroki Iskola Tanulókért Alapítvány

Alapítványról

Alapítványi kapcsolatok


Baráti Kör a
Művészetért
Alapítvány

Működési adatok

Alapító okirat Házirend Különös közzétételi lista Pedagógiai Program Diákönkormányzat
éves munkaterve
Munkaterv 2013/2014

Közbeszerzés

mx2600_20140123_093827 mx2600_20140123_093857 mx2600_20140213_144151

Iskolánk célja, oktatási alapelvei

Harmonikus, hagyományokat tisztelő, színes, sokoldalú egyéniségek kialakítása, fejlesztése, akik számára fontos érték a tudás, s képesek alkalmazkodni a gyorsan változó világhoz.

Segítünk abban, hogy mindenki képességeinek optimumát nyújthassa. Ennek érdekében megteremtjük a neveléshez, oktatáshoz, az alkotó munkához nélkülözhetetlen nyugodt, diákközpontú, demokratikus iskolai légkört.

Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola, ahol párhuzamos osztályokban oktatunk. A több, mint 10 éve folyó balett és táncoktatás elismert tevékenysége iskolánknak. Harmadik osztálytól kötelezően kell angol vagy német nyelvet választani, fakultációban a másik nyelvet is tanulhatják a gyerekek.

A művészeti nevelés erősítése érdekében emelt óraszámú ének-zene oktatásra is lehetőség van. Első és második osztályban pedig a sakk tantárgyként szerepel.

Az egészséges életmódra nevelés, a szenvedélybetegségek megelőzése kiemelt jelentőségű. Diákjaink számára hasznos és csábító szabadidős programokat szervezünk. A sportpálya, a barátságos zöld udvar is a gyerekek jó közérzetét biztosítja.


Névadónk

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetet (MTKI) 1903-ban alapították Mosonmagyaróváron, így Európa legrégebbi kutató-fejlesztő intézményeinek egyike. Az alapító és egyben 1909-ig az Intézet első igazgatója Ujhelyi Imre, a helyi Akadémia (ma Egyetem) vezető professzora volt.

Az Intézet 1962-ben Budapesten, 1970-ben pedig Pécsett egy-egy kutatóbázissal bővült. Az alapító nemes szándéka valósult meg azzal, hogy az MTKI több mint száz éves tevékenysége szorosan összeforrt a magyar tejgazdaság kialakulásával és fejlődésével, miközben elismerést szerzett az egyetemes tejgazdaság-tudomány oktatásában is.

Az Intézet számos szakterületen vitathatatlan eredményeket ért el. Ezek közül a teljesség igénye nélkül említésre legérdemesebbek a következők: a szarvasmarha törzskönyvezés megalapozása, a nyers tej korszerű minősítési rendszerének és módszereinek realizálása, a hazai tejminőség nemzetközi szintre emelése, a legfejlettebb tejfeldolgozási eljárások egész sorának kifejlesztése és ipari méretű alkalmazása, továbbá új vizsgálati módszerek kidolgozása, adaptálása és terjesztése.

A kutatás mellett az Intézet mindig jelentős szerepet vállalt a tudományszervezésben, az oktatásban és a szaktanácsadásban. A jelenlegi kutatógárda és a szakma napjainkban is nagy elismeréssel adózik nagynevű elődei, mindenekelőtt az alapító Ujhelyi Imre alkotó munkájának.

Minden jogot fenntartva az Ujhelyi Imre Általános Iskola 2014 ©